Privacyverklaring

HVSA B.V. handelend onder de naam IT-Connectie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

HVSA B.V.
h.o.d.n. IT-Connectie
Stikker 18
5752 VD Asten
 
KvK: 17147264
Telefoon: 0493-688830
Website: https://www.itconnectie.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn.

HVSA B.V. / IT-Connectie (hierna: “IT-Connectie”) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Website-contactformulier: voor-, achter- en bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer;
 2. Sollicitatie: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, cv en motivatie;
 3. Zakelijke relaties: namen, telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen bij relaties;
 4. Particuliere relaties: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Door IT-Connectie worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van relaties of websitebezoekers verwerkt.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

IT-Connectie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen als u uw contactgegevens achterlaat op de contactpagina van onze website;
 • Om overeenkomsten met onze relaties uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

Als u niet langer nieuwsbrieven/ reclamefolders of andere commerciële (e-mail) berichten van ons wenst te ontvangen, dan kunt dit per e-mail (privacy@itconnectie.nl) aan ons laten weten. Dan verwijderen wij uw gegevens uit dergelijke bestanden.

Als u klant bent bij IT-Connectie en u vraag ons uw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet langer onze diensten kunnen aanbieden.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

IT-Connectie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

IT-Connectie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

IT-Connectie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IT-Connectie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als u doorlinkt worden er door deze platforms mogelijk cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IT-Connectie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek sturen naar privacy@itconnectie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IT-Connectie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

IT-Connectie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. IT-Connectie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Multi factor authenticatie om toegang tot data te krijgen voor geautoriseerd personeel.
 • Encrypted en beveiligde backups

Daarnaast streeft IT-Connectie een ISO 27001 certificering na. Hiermee hebben wij de intentie om te voldoen aan de strenge eisen die ISO stelt op het gebied van informatiebeveiliging. Een certificaat betekent dat een bedrijf niet alleen nu, maar ook in de toekomst de juiste maatregelen treft om informatie veilig te houden. We vinden het belangrijk om alles goed te regelen voor onszelf en onze klanten. Informatiebeveiliging speelt hierin een grote rol. Deze certificering garandeert dat wij de beveiliging van informatie goed hebben geregeld. Door middel interne en externe controles wordt gewaarborgd dat dit in de toekomst ook zo blijft. Kortom onze organisatie is zo ontworpen dat privacy in het design ervan zit.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact op ons of via privacy@itconnectie.nl.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

IT-Connectie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

IT-Connectie heeft het recht om haar privacy beleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van IT-Connectie te raadplegen. De privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2019.

 

Contact

Laten we contact houden

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht.

0493 688 830 info@itconnectie.nl

Stuur ons een bericht

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×